Vanaf 2024 niet meer afschrijven op bedrijfsvastgoed

Ben je een ondernemer voor de inkomstenbelasting (dus heb je een eenmanszaak, maatschap, vof of cv) en heb je bedrijfsvastgoed dat je zelf gebruikt, dan mag je daar vanaf 2024 veel minder op afschrijven. Dit staat in het Belastingplan 2024. Het begrip waar het in dit belastingplan om draait is ‘bodemwaarderegeling’. Dit is een fiscale term en betekent dat je niet langer mag afschrijven op je bedrijfspand als dat gebouw tijdens de levensduur een bepaalde boekwaarde bereikt. Investeringen in dat pand mag je fiscaal niet verder afschrijven dan tot de bodemwaarde. Tot en met 2023 is die bodemwaarde gelijk aan 50% van de WOZ-waarde. Je kunt dus jaarlijks afschrijven totdat de verkoopwaarde van het bedrijfsgebouw (met ondergrond) de 50% heeft bereikt. Let op: de WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

 

Wie gebruikt het bedrijfsgebouw?

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag je een gebouw dat je zelf in gebruik hebt, afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. Dat is dus de bodemwaarde. Heb je in het pand geïnvesteerd als belegging en gebruikt een ander het (verhuur), dan mag je niet verder afschrijven dan tot de bodemwaarde. Dat is 100% van de WOZ-waarde.

Die 100% van de WOZ-waarde gaat vanaf 2024 ook gelden als je het gebouw zelf in gebruik hebt. Sinds 2019 geldt dat al voor bv’s, maar nu gaat het dus ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting gelden. De bodemwaarde voor gebouwen die jij zelf gebruikt, wordt dus veel hoger. Je kunt dan te maken krijgen met een plotselinge afschrijvingsstop in 2024 op het gebouw. Dit heeft tot gevolg dat je vanaf 2024 meer inkomstenbelasting moet betalen.

 

Uitzonderingen

Er is een overgangsregeling met een paar uitzonderingen, maar op de lange termijn gaat voor elke ondernemer in de inkomstenbelasting de hogere bodemwaarde gelden. De uitzonderingen gelden voor ondernemers die in 2021, 2022 of 2023 hebben geïnvesteerd in een bedrijfspand en dat gebouw zelf gebruiken. Nadat je het gebouw in gebruik hebt genomen, mag je nog drie boekjaren de bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde hanteren. Daarna geldt de 100% bodemwaarde. Voorbeeld: je heb op 1 maart 2023 je bedrijfspand in gebruik genomen. In 2024, 2025 en 2026 mag je nog afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde, daarna geldt 100% van de WOZ-waarde. Het is wel belangrijk dat je de eerste afschrijving voor 1 januari 2024 hebt gedaan. Heb je het bedrijfspand in 2024 voor het eerst in gebruik genomen, dan val je meteen onder de nieuwe regeling van 2024 en mag je dus afschrijven tot maximaal 100% van de WOZ-waarde. Dat geldt ook als je een nieuwbouwpand laat bouwen dat in 2024 wordt opgeleverd. Het gaat om het moment van ingebruikname.

 

Wat zijn de gevolgen voor jou?

Heb je een eenmanszaak, maatschap, vof of cv en een bedrijfspand in eigendom dat je zelf gebruikt, dan is het dus belangrijk om te weten dat je vanaf 2024 veel minder mag afschrijven. Voor gebouwen waarop je nog geen drie jaar hebt afgeschreven, geldt een overgangsregeling. Wil je weten wat de nieuwe regeling in jouw specifieke geval betekent, dan kan AT Finance met je meekijken. Neem gerust contact met ons op.

Terug naar nieuwsoverzicht