Aanslagenstop bij afgekeurde box 3-heffing

De Hoge Raad heeft in een uitspraak laten weten dat de huidige box 3-heffing niet houdbaar is. Heb je in het verleden bezwaar aangetekend tegen de box 3-heffing dan heeft dit gevolgen voor jou. De Belastingdienst legt voorlopig geen aanslagen op waarin de afgekeurde box 3-heffing is verwerkt. Pas wanneer het kabinet heeft besloten tot aanpassing van box 3 ontvang je een definitieve aanslag. Dan moet er ook duidelijkheid komen of je wordt gecompenseerd als je in het verleden geen bezwaar hebt gemaakt.

 

Laat ons bezwaar aantekenen

Heb je een voorlopige aanslag gekregen waarin de box 3-heffing is verwerkt, neem dan contact met ons op, zodat wij bezwaar kunnen maken en vragen om uitstel van betaling van de heffing. Overigens zal bij de belastingaangifte over 2021 hoogstwaarschijnlijk naar jouw box 3-vermogen op ‘oude wijze’ worden gevraagd. Je moet dit verplicht correct invullen. Bij de uiteindelijke aanslag zal het worden gecorrigeerd.

 

Verjaringstermijn

Mocht de aanslagenstop ervoor zorgen dat er door de verjaringstermijn geen (navorderings)aanslag meer kan worden opgelegd, dan ontvang je wel een voorlopige aanslag. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanslagen van 2017 en 2018. Als je er als belastingplichtige belang bij hebt dat het proces doorgaat, zoals bij verliesverrekening, voorlopige aanslagen en middelingsverzoeken, dan ontvang je ook een voorlopige aanslag.

Terug naar nieuwsoverzicht