Bij hypotheekrenteaftrek niet alleen kijken naar hoogste inkomen

Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt de hypotheekrenteaftrek vaak toegepast op het inkomen van de partner met het hoogste inkomen. Toch is dat tegenwoordig niet meer altijd het meest voordelig. AT Finance legt het je uit.

 

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt, dan begint de hoogste belastingschijf bij een belastbaar inkomen boven € 73.031 (2023). Dit betekent dat wat je daarboven verdient, wordt belast met 49,5%. De belastingschijf daaronder is 36,93%. In box 1 zijn dit tegenwoordig de enige twee tarieven voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

 

Eigen woning

Bij de hypotheekaftrek speelt het eigenwoningforfait een belangrijke rol. Het eigenwoningforfait is een bijtelling op je inkomen in box 1. Het forfait wordt berekend over de WOZ-waarde van je huis. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer bijtelling. De bijtelling wordt belast met 49,5% of 36,93% en dit wordt berekend over het inkomen van de partner die ook de hypotheekaftrek gebruikt.

De hypotheekrente die je hebt betaald, wordt in je belastingaangifte verrekend tegen het tarief van 36,93%. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het totale box 1-inkomen is. Bij de hypotheekrenteaftrek is de hoogte van de afzonderlijke inkomens wel relevant, want door een goede verdeling kan deze aftrek een interessant financieel voordeel betekenen. We bekijken in elke situatie welke verdeling voor jullie het meest interessant is en houden daarbij ook rekening met de bijtelling van het eigenwoningforfait en de werking van de heffingskortingen. Vooral de algemene heffingskorting heeft hier invloed op.

 

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting. De korting is afhankelijk van je inkomen in box 1. Is jouw inkomen in box 1 maximaal € 22.661,-, dan is deze netto belastingkorting € 3.070,-. Ligt je box 1-inkomen tussen € 22.661,- en € 73.031,-, dan daalt de algemene heffingskorting hoe hoger je inkomen is. Bij een box 1-inkomen van meer dan € 73.701,- krijg je geen algemene heffingskorting meer.

De arbeidskorting is ook een heffingskorting. Deze heffingskorting hangt af van de hoogte van je werkinkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe lager de arbeidskorting. Ook dit kan dus een reden zijn om de hypotheekrente bij de minst verdienende partner af te trekken, met name als de partner met het hoogste inkomen geen algemene heffingskorting meer ontvangt.

 

Gunstige verdeling

Hebben jij en je partner samen een eigen woning en zijn er grote verschillen tussen jullie box 1-inkomens, dan blijkt het niet altijd het gunstigst om de aftrekposten op het hoogste inkomen in mindering te brengen. AT Finance kijkt daarom altijd welke verdeling voor jullie het meest gunstig is. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Terug naar nieuwsoverzicht