Wijzigingen in loonkostenvoordeel voor werkgevers

Voor werkgevers zijn er diverse regelingen om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Hiervan gaan er twee vervallen om geld vrij te maken voor nieuwe tegemoetkomingen. AT Finance vertelt je over het LIV, het loonkostenvoordeel bij plaatsing van oudere werknemers en bij herplaatsing van arbeidsgehandicapten.

 

Lage-inkomensvoordeel bij afstand tot de arbeidsmarkt

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is ooit ingesteld als stimulans voor werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en in dienst te houden. Het was dus een tegemoetkoming voor werkgevers. In de praktijk blijkt het LIV slechts beperkt bij te dragen aan kansen voor deze groep. Daarom vervalt deze tegemoetkoming voor werkgevers per 1 januari 2025. Hierdoor komt er geld vrij en dat zal gebruikt worden voor andere tegemoetkomingen voor werkgevers. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had een wetsvoorstel ingediend om het LIV af te schaffen. Dit voorstel is aangenomen door de Eerste Kamer.

 

Loonkostenvoordeel stopt bij werkzame ouderen

Een andere groep die werkgevers tot en met dit jaar een loonkostenvoordeel geeft, is de groep oudere werknemers dat in dienst is. Dit betreft werknemers vanaf 56 jaar tot aan de AOW-leeftijd. Voor de ouderen die op of na 1 januari 2024 in dienst zijn gekomen, geldt dat het loonkostenvoordeel voor de werkgever per 1 januari 2025 wordt verlaagd en een jaar later wordt afgeschaft. Het geld dat door deze afschaffing vrijkomt, wil het kabinet gebruiken om werkgevers op andere manieren te stimuleren om ouderen in dienst te nemen.

Goed om te weten: ben je werkgever van een oudere die al voor 1 januari 2024 in dienst was, dan blijft het loonkostenvoordeel voor jou gelden.

 

Loonkostenvoordeel bij herplaatsen arbeidsgehandicapte

Om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidshandicap te herplaatsen, verruimt het kabinet per 1 januari 2025 het loonkostenvoordeel hiervoor. Als werkgever kom je daardoor in meer gevallen in aanmerking voor een loonkostenvoordeel als je een medewerker met een arbeidshandicap deels herplaatst in de eigen functie of geheel of deels elders plaatst in je onderneming. Heb je vragen over de wijzigingen in loonkostenvoordeel, neem dan gerust contact op met AT Finance.

Terug naar nieuwsoverzicht