Vanaf 2024 afschrijvingsbeperking gebouwen

Door het Belastingplan 2024 veranderen de afschrijvingsmogelijkheden voor gebouwen die je als ondernemer voor de inkomstenbelasting als bedrijfsmiddel in eigen gebruik hebt. Je kunt alleen nog afschrijven als de boekwaarde van je gebouw hoger is dan de bodemwaarde en als de afschrijving niet groter is dan het verschil tussen de boekwaarde en de bodemwaarde.

 

Bodemwaarde

Tot en met kalenderjaar 2023 gold voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB) en voor ‘resultaatgenieters’ (resultaat uit overige werkzaamheden) dat de bodemwaarde voor gebouwen die je zelf in gebruik had, gelijk was aan 50% van de WOZ-waarde. Vanaf 2024 geldt voor de IB dat de bodemwaarde voor gebouwen gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde.

 

Wat betekent dit voor jou?

  • In de jaren dat je het gebouw gebruikt, kun je door de afschrijvingsbeperking minder of niets afschrijven. Hierdoor wordt je fiscale winst hoger.
  • De boekwaarde van je gebouw zal hoger zijn. Hierdoor zul je bij verkoop minder boekwinst maken en hierover dus minder belasting hoeven te betalen. Dit betekent echter wel dat je een lagere herinvesteringsreserve hebt wanneer je de boekwinst hiervoor wilt gebruiken.
  • Stop jij je onderneming, dan kan de afschrijvingsbeperking voordelig zijn, want je hoeft minder belasting te betalen door de lagere boekwinst

 

Vamil

Is de Willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil) van toepassing op jouw gebouw, dan geldt de afschrijvingsbeperking niet voor dat gebouw, omdat voor de Vamil geen bodemwaarde geldt.

 

Nog 3 jaar profiteren

Heb je voor 1 januari 2024 zelf een gebouw in gebruik genomen en heb je daar nog geen drie jaar op afgeschreven, dan mag je de regels toepassen die in 2023 golden. Dit mag tot drie jaar nadat je het gebouw in gebruik hebt genomen. Wil je weten wat voor jouw situatie geldt, neem dan gerust contact op met AT Finance.

Terug naar nieuwsoverzicht