BIK-regeling gaat niet door

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken en investeringen te stimuleren, was de BIK-regeling in het leven geroepen. Deze Baangerelateerde InvesteringsKorting wordt nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 teruggedraaid, omdat de kans bestaat dat de korting als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien. Dit bleek na informeel overleg met de Europese Commissie. Om toch de investeringen door het bedrijfsleven te stimuleren, heeft het kabinet voorgesteld om de werkgeverspremie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) te verlagen, bij voorkeur vanaf 1 augustus 2021. Deze verlaging zorgt voor lagere loonkosten, waardoor ondernemers meer ruimte krijgen om te investeren en/of meer mogelijkheden hebben voor externe financiering. Op deze manier wil het kabinet ondernemers zo snel mogelijk zekerheid bieden. De hoogte van de beoogde AWf-verlaging is nog niet bekend.

Terug naar nieuwsoverzicht