Compensatie energiekosten

Bedragen jouw energiekosten minstens 7% van je omzet dan kun je bij RVO een financiële tegemoetkoming aanvragen: de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Eerder was het drempelpercentage 12,5%. Je kunt nu dus eerder de TEK aanvragen. RVO berekent de TEK op basis van een drempelprijs en een maximale prijs. De 7% energiekosten berekent RVO op basis van modelprijzen voor 2022. Voor gas is dat € 2,41 per m² en voor elektriciteit € 0,59 per kWh. Je jaargebruik wordt via je netwerkbeheerder geschat. Om je maandelijkse energiekosten te kunnen blijven betalen, kun je een voorlopige tegemoetkoming krijgen van 50%.

 

Alleen voor het mkb

De TEK is alleen voor bedrijven in het mkb. Onder mkb wordt daarbij verstaan:

– Maximaal 250 werknemers;

– Maximaal € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.

 

Voorwaarden

Om de TEK te kunnen aanvragen, heeft RVO een aantal voorwaarden gesteld:

– Jouw onderneming stond voor 31 december 2022 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

– Het energiecontract staat op jouw onderneming;

– Heb je de tegemoetkoming / prijsplafond ontvangen, dan wordt dat afgetrokken van de TEK;

– Lever je energie terug aan het net, dan wordt dat afgetrokken van je verbruik.

 

TEK aanvragen

Voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december van dit jaar kun je de TEK aanvragen op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Je ontvangt 50% van de verwachte TEK als voorschot. Dit was eerst 60%, maar door de dalende energieprijzen, is dit aangepast. Daarmee wordt voorkomen dat je achteraf een deel subsidie moet terugbetalen.

Terug naar nieuwsoverzicht