Coronasteunpakket stopt op 1 april 2022

Over een paar dagen kun je geen gebruik meer maken van het coronasteunpakket van de overheid. De NOW, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, en de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten, stoppen per 1 april 2022. Ook kun je niet langer je belastingbetalingen uitstellen of terugvallen op de Bbz-light, de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

 

Uitstelregeling belasting betalen

Voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2022 kun je nog wel gebruikmaken van de uitstelregeling, mits je aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je krijgt al bijzonder uitstel van belastingbetalingen. De voorlopige aanslagen 2022 worden dan aan deze betalingen toegevoegd.
  • Als je al bijzonder uitstel van betaling hebt gehad en alle belastingschulden hebt terugbetaald, maar kunt aantonen dat je door de coronacrisis de voorlopige aanslagen 2022 niet kunt betalen, kun je tot 1 april 2022 alsnog uitstel aanvragen.
  • Heb je niet eerder bijzonder uitstel van betaling gehad of heb je dat niet aangevraagd, dan kun je tot 1 april 2022 uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen, ook voor de voorlopige aanslagen 2022. Na 1 april kun je dit niet meer aanvragen, dus kom snel in actie als dat nodig is!

Als je bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis krijgt, dan betekent dit dat je de termijnen van april tot en met december van dit jaar nog niet hoeft te betalen. Op 1 oktober 2022 start de terugbetalingsregeling en ga je die termijnen betalen.

Terug naar nieuwsoverzicht