Eindejaarstips voor ondernemers

[display_nieuws_date]

Door je investeringen slim te plannen, kun je gebruikmaken van belastingvoordelen. AT Finance geeft je tips om je investeringen aan het eind van het jaar zo voordelig mogelijk bij te sturen.

 

Investeringen plannen

We hebben je al eens vaker verteld over de KIA, de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, die vooral voor het mkb interessant is en kleine investeringen stimuleert. De KIA kun je naast de gewone afschrijving in mindering brengen op je winst. De KIA werkt met een staffel. Op https://atfinance.nl/nieuws/vaktechnische-actualiteiten/investeringen-plannen/ kun je er meer over lezen. Bij investeringen boven € 353.973,- kan het interessant zijn om die over meerdere jaren te verdelen (splitsen) om zo optimaal te profiteren van de KIA. Boven dit bedrag is de aftrek namelijk € 0,-. Het is wel belangrijk om bij het splitsen te letten op het moment van investeren. Dat is vaak de datum waarop je het koopcontract hebt getekend en dus niet de betaaldatum. Investeer je in een bedrijfsmiddel dat je nog niet in gebruik neemt, dan is het bedrag dat je in een bepaald jaar betaalt alleen aftrekbaar voor de KIA.

 

Energie-investeringsaftrek gaat omlaag

Het is nog niet helemaal zeker, maar het Belastingplan 2024 stelt voor om het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) vanaf 1 januari 2024 te verlagen van 45,5 naar 40%. Kun je een energiebesparende investering nog in 2023 doen, dan lijkt dat een verstandige beslissing. Net als bij de KIA is de datum van de ondertekening van het koopcontract de datum waar het om draait. Je moet de investering binnen drie maanden melden bij www.rvo.nl. Investeer je dit jaar nog in een elektrische bedrijfswagen of een ander energiezuinig bedrijfsmiddel, maar neem je die nog niet in gebruik, dan kun je maximaal het betaalde bedrag aftrekken. Het overige bedrag kun je in de betreffende jaren daarna aftrekken.

 

Herinvesteringsreserve

Wanneer je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, maar niet meteen een nieuw bedrijfsmiddel aanschaft, kun je de boekwinst uitstellen door een Herinvesteringsreserve te vormen, kortweg HIR genaamd. Zodra je het vervangende bedrijfsmiddel aanschaft, kun je de HIR hierop afboeken. De boekwaarde van het vervangende bedrijfsmiddel daalt, waardoor je minder afschrijving kunt opvoeren. Je betaalt de belasting over de boekwaarde hierdoor gespreid over de jaren. De HIR moet je maximaal drie jaar na de verkoop van het bedrijfsmiddel afboeken op een vervangend bedrijfsmiddel.

 

Subsidieaanvraag voorbereiden

Bij de aankoop of financial lease van een nieuwe emissieloze bestelwagen kun je in aanmerking komen voor de SEBA, Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. De subsidiepot van 2023 is echter al leeg. Voor 2024 kun je de subsidie wel weer aanvragen. Op 9 januari 2024 om 9.00 uur start de volgende aanvraagronde. Je kunt natuurlijk wel alvast een bedrijfsauto uitkiezen en je subsidieaanvraag voorbereiden. Je hebt bijvoorbeeld eHerkenning niveau 2+ nodig. Het aanvragen hiervan kost ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba staat alle informatie.

 

Aanvraag WBSO 2024

Doet jouw bedrijf speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan kun je met de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) jouw (loon)kosten hiervoor verlagen. Heb je personeel in dienst, dan moet je de aanvraag WBSO 2024 uiterlijk indienen op 20 december 2023. AT Finance vertelt je hier meer over de WBSO.

 

Afschrijfvoordeel voor 2023

Alleen als je in 2023 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen kun je ervoor kiezen om maximaal 50% van de investering over 2023 af te schrijven. De rest van de investering schrijf je in de komende jaren af volgens de normale regels. Door de afschrijving naar voren te halen, kan dit je een rente- en liquiditeitsvoordeel geven. Let op: deze faciliteit geldt alleen voor 2023. Heb je hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar nieuwsoverzicht