Hoger gebruikelijk loon dga in 2022

Bv’s moeten de dga een gebruikelijk loon betalen. Voor 2022 is dit wettelijk vastgesteld op € 48.000,-. Ook als je als dga het gebruikelijk loon niet opneemt, moet er wel loonbelasting over € 48.000,- worden afgedragen.

Bij het bepalen van het gebruikelijk loon kun je van het volgende uitgaan:

  • 75% van het loon dat je als dga elders in de huidige functie zou kunnen verdienen
  • Het loon van een van de medewerkers die bij je bv of een verbonden vennootschap in dienst is.

Wanneer een van deze bedragen hoger is dan de genoemde € 48.000,- dan moet je van het hogere salaris uitgaan. Kom je hierbij lager uit, dan geldt als gebruikelijk loon € 48.000,-.

 

Lagere vaststelling

Er zijn manieren om het gebruikelijk loon lager vast te stellen. Je moet dan aannemelijk maken dat het loon dat je als dga elders kunt verdienen lager is dan € 48.000,-. Wanneer je kunt aantonen dat dit salaris 75% van het loon van de meestverdienende werknemer van je bv of een verbonden vennootschap is, mag je ook een lager gebruikelijk loon vaststellen.

Staat het bedrijf er slecht voor en komt het gebruikelijk loon niet hoger uit dan op € 5.000,-, dan hoeft de bv geen rekening te houden met een fictief loon.

Lijdt je bv structureel verlies en kun je daardoor geen gebruikelijk loon uitbetalen, maak dan aannemelijk dat de levensvatbaarheid van je bedrijf in gevaar komt en betaal een lager loon uit.

 

Deeltijd-dga

Ben je een dga die in deeltijd werkt, dan mag de bv hier rekening mee houden. Werk je bijvoorbeeld 20% en is het loon voor een fulltime dga € 55.000,- dan mag je het gebruikelijk loon op 20% x € 55.000,- = € 11.000,- vaststellen.

 

Lager gebruikelijk loon start-ups

Heb je een innovatieve bv dan mag je onder bepaalde voorwaarden het wettelijk minimumloon als gebruikelijk loon hanteren. Wanneer dat loon lager ligt, bijvoorbeeld omdat je in deeltijd werkt, dan neem je het loon uit een dienstbetrekking die het meest vergelijkbaar is. Je moet dit wel aannemelijk maken en mag deze zogenaamde start-upregeling maximaal 3 jaar hanteren.

 

Startende bv mag ook lager loon hanteren

In de handreiking van de fiscus over de gebruikelijkloonregeling staat nu dat een startende bv ook van een lager loon mag uitgaan als het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan worden betaald, bijvoorbeeld omdat er veel is geïnvesteerd of er een lage cashflow aanwezig is. Dit mag de bv maximaal drie jaar doen vanaf het moment dat die inhoudingsplichtig wordt. Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Vraag AT Finance gerust om met je mee te rekenen bij het vaststellen van het juiste gebruikelijk loon.

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht