Gebruikelijk loon flink verhoogd

[display_nieuws_date]

Ben je aandeelhouder met een aanmerkelijk belang, zoals een directeur grootaandeelhouder (dga) dan is het belangrijk om te weten dat het gebruikelijk loon voor 2024 flink is verhoogd. In 2023 was het € 51.000,- en voor 2024 is het vastgesteld op € 56.000,-. AT Finance legt uit waar de hoogte van het aanmerkelijk loon aan moet voldoen.

 

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat je als dga minimaal een loon moet ontvangen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die je voor je bv verricht. Voor 2024 moet dit bedrag minimaal een van de volgende bedragen zijn:

  • 100% van het salaris dat je zou verdienen in de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het salaris dat de werknemer met het hoogste loon in je bv verdient of iemand uit een verbonden vennootschap;
  • Minimaal € 56.000,-.

Je kunt het loon bepalen door te vergelijken met de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Je kunt bijvoorbeeld het loon van werknemers die niet precies hetzelfde doen als jij als referentie gebruiken. Ben je orthodontist, dan kun je jouw gebruikelijk loon bijvoorbeeld vaststellen door te kijken naar het loon dat een tandarts in loondienst verdient.

 

Lager bedrag mag ook

Wil je het gebruikelijk loon liever lager vaststellen, dan mag dat in twee situaties:

  • Je kunt aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 56.000,-. Je mag dan het gebruikelijk loon vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het loon van de meest verdienende werknemer is lager dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Je mag het gebruikelijk loon dan vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

 

Parttime loon

Wanneer je niet het hele jaar werkt of parttime werkt, dan mag je het gebruikelijk loon lager vaststellen, mits je aannemelijk kunt maken dat je minder werkt. Werk je 4 dagen per week, dan vermenigvuldig je het gebruikelijk loon met 4/5.

 

Continuïteit in gevaar

Wanneer je bv structureel rode cijfers schrijft en de continuïteit van het bedrijf is in gevaar, dan mag je het gebruikelijk loon lager vaststellen. Daar zijn wel drie kanttekeningen bij:

  • Kan jouw bedrijf nog steeds de nota’s betalen, dan mag je het gebruikelijk loon niet verlagen;
  • Als je bv de rekeningen niet meer kan betalen door uitgekeerd dividend, een oplopende rekening-courantschuld of door andere onttrekkingen, dan mag je het gebruikelijk loon niet verlagen.
  • Lijdt jouw bv incidenteel verlies, dan mag je het gebruikelijk loon ook niet lager vaststellen.

 

Startend bedrijf

Ben je een startende ondernemer dan mag je een lager gebruikelijk loon hanteren (maximaal drie jaar) als jouw bv het in de opstartfase anders niet kan betalen.

 

Start-up

Als start-up mocht je tot en met 2022 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Dit gold voor maximaal drie jaar en alleen onder bepaalde voorwaarden. Vanaf 2023 geldt de driejaarregeling niet meer. Wanneer je er al gebruik van maakte, mag je de drie jaar nog vol maken. Wel moet je daarvoor in het bezit zijn van een S&O-verklaring.

Het gebruikelijk loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat hoort bij het aantal uren dat je in de bv steekt. Draait je bv structureel verlies en komt de continuïteit van je bedrijf in gevaar bij een gebruikelijk loon op het niveau van het minimumloon, dan mag je uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Dit geldt ook voor start-ups en starters. Vind je het lastig om het gebruikelijk loon vast te stellen, dan kunnen wij met je meedenken. Neem gerust contact op.

Terug naar nieuwsoverzicht