Hogere drempel voor KIA

De drempel om voor KIA, de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in aanmerking te komen, is per 2023 verhoofd van € 2.400,- naar € 2.600,-. Je kunt recht hebben op de KIA als je zakelijke investeringen doet. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het bedrag dat je over het hele jaar investeert, zie tabel.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor aftrek moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • – Je bedrijf is in Nederland gevestigd;
  • – Je hebt belastingplicht voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting;
  • – Je investeert in bedrijfsmiddelen voor je bedrijf voor meer dan € 2.600,- met een maximum van € 353.973,-.

Je mag de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ook gebruiken voor tweedehands bedrijfsmiddelen. Dit mag niet bij de MIAVamil en bij de EIA, lees hieronder meer onder het kopje ‘Combinaties met andere regelingen’.

 

Geen KIA

  • – Er is een aantal investeringen waarvoor je de KIA niet mag gebruiken. Dit zijn:
  • – Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg;
  • – Bedrijfsmiddelen die je vanuit je privévermogen wilt overbrengen naar je bedrijfsvermogen;
  • – Bedrijfsmiddelen die voor minimaal 70% zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland;
  • – Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag lager dan € 450,-.

Ook mag je de KIA ‘in beginsel’ niet gebruiken als je investeringsverplichtingen aangaat met personen uit jouw huishouden of met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of met personen uit hun huishouden. Als het om zakelijk handelen gaat, dan zijn er wel mogelijkheden om de KIA toe te passen. Twijfel je hierover neem dan gerust contact op met AT Finance.

 

Combinaties met andere regelingen

Bij het investeren in milieuvriendelijke, duurzame of energiebesparende energietechnieken kun je ook in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor dezelfde investering kun je geen MIA en EIA tegelijk krijgen. Wel zijn er andere combinaties mogelijk, zie tabel hieronder.

Terug naar nieuwsoverzicht