Loon dga vanaf 2023

Vanaf 2023 gaat er wat veranderen in de wettelijke hoogte die het loon van een dga (directeur grootaandeelhouder) moet hebben. Dit heeft te maken met de inkomstenbelasting. De zogenaamde gebruikelijk-loonregeling in de loonbelasting bepaalt dat de dga minimaal een loon moet hebben dat het hoogst is van een van de volgende bedragen:

  • Het salaris van de werknemer die binnen de organisatie het meest verdient;
  • Het loon van de meest vergelijkbare baan van een medewerker buiten de eigen organisatie;
  • € 48.000,- (2022) als wettelijke minimum ondergrens;
  • € 51.000,- (2023) als wettelijke minimum ondergrens.

Voor het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer buiten de organisatie gold eerder dat het loon van de dga op minimaal 75% hiervan moest worden gezet. Dat betekende dat de doelmatigheidsmarge op 25% stond. In de Voorjaarsnota stond een voorstel om dit percentage te verlagen naar 15%. Het kabinet wil de doelmatigheidsmarge nu volledig afschaffen en zal hiervoor een nota van wijziging indienen. Een dga moet dan dus minimaal evenveel verdienen als de meestverdienende medewerker binnen de organisatie of als iemand met een vergelijkbare functie buiten de organisatie. Bovendien moet het bedrag minimaal € 48.000,- bedragen (2022). Voor 2023 is dit minimaal € 51.000,-.

 

Verhouding managementfee en dga-loon

Goed om te weten: heb je een holding en een werkmaatschappij dan heeft het verdwijnen van de doelmatigheidsmarge ook effect op de verhouding tussen de managementfee en het dga-loon. Die verhouding was 100/65e en wordt vanaf 2023 100/90e van het dga-loon.

Een dga die hierdoor meer loon krijgt, gaat ook meer inkomstenbelasting betalen. Kijk daarom kritisch naar het salaris uit je eigen bv. Een stijging betekent meer box 1-inkomstenbelasting. Tegelijkertijd levert de aftrek van die extra salariskosten minder belastingbesparing op voor de bv dan dat je in box 1 gaat betalen. Kijk ook kritisch naar de verhouding tussen de managementfee en het dga-loon. Ook in 2023 moet die kloppen.

Terug naar nieuwsoverzicht