Op 1 juli weer STAP-budget beschikbaar

Om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, heeft de overheid het STAP-budget ingevoerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget is maximaal € 1000,- per persoon per jaar en kun je inzetten voor opleidingen, cursussen of trainingen uit het STAP-scholingsregister. Er zit een maximum aan het totale budget, dus geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Elke 2 maanden is er nieuw budget. Op 1 juli vanaf 10.00 uur start de nieuwe periode om budget aan te vragen. Let op: je kunt één keer per jaar STAP-budget krijgen.

 

Belangrijk om te weten om in aanmerking te komen voor het STAP-budget:

  • Je bent minimaal 18 jaar, werkt of bent werkzoekend;
  • Je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • Je bent burger van de EU of je partner is dat;
  • Je bent minimaal 6 maanden verzekerd voor de volksverzekeringen in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voor de maand waarin je de aanvraag indient;
  • Je hebt geen recht op een andere scholingsvergoeding, zoals studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • Je vraagt het STAP-budget minimaal 4 weken voor de start van de opleiding aan;
  • Je start de scholing binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd.

 

Je hoeft de opleiding niet ‘voor te schieten’, want de opleider wordt rechtstreeks betaald uit het budget met een maximum van € 1000,-. Heb je voor een duurdere cursus, training of opleiding gekozen, dan moet je de extra kosten zelf betalen.

 

Heb je STAP-budget gekregen, maar kun je de scholing niet starten of afronden, meld dit dan bij het UWV, die de regeling uitvoert. Meld je het niet, dan kun je voor 2 jaar worden uitgesloten voor vergoeding uit het STAP-budget.

 

Voor meer info kun je kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget.

Terug naar nieuwsoverzicht