Korting op energieadvies met SVM

Verduurzamen is met de huidige energie- en brandstofprijzen een goed idee. De overheid stimuleert ondernemers om te verduurzamen met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB, oftewel SVM. Dankzij die subsidie krijg je 80% korting op energieadvies en de ondersteuning bij de uitvoering. Let op: de regeling sluit op 30 september 2022 om 17.00 uur.

 

Voorwaarden

Aan de SVM zijn diverse voorwaarden verbonden. Zo mag je MKB-onderneming maximaal 250 fte’s hebben en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Je hebt 1 of meer bedrijfspanden of huurt die geheel of gedeeltelijk. Je onderneming mag niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Dit betekent dat je per jaar niet meer dan 25.000 m³ aardgas of een vergelijkbare brandstof verbruikt en 50.000 kWh elektriciteit.

De energieadviseur kijkt breed naar alle aspecten van je pand en je bedrijfsvoering. Wanneer het advies alleen is gericht op een onderdeel, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, dan kom je niet in aanmerking voor de SVM. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500,-. Voor het advies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400,- en een maximaal bedrag van € 750,-. Let op: een energieadvies dat minder dan € 500,- exclusief btw kost, komt hierdoor niet in aanmerking voor subsidie, want het subsidiebedrag komt dan onder de € 400,- uit.

 

Energie- en CO-beperkende maatregelen

In het energieadvies gaat het om energie- en CO₂-beperkende maatregelen en de investeringen daarvoor. Je kunt bijvoorbeeld denken aan muur-, vloer- en dakisolatie, HR++-glas en zonnepanelen, maar ook aan het aanschaffen van elektrische bestelwagens en energiezuinige keuken- of ICT-apparatuur. Er zijn in Nederland diverse energieadviseurs en installatiebureaus die je advies kunnen geven en je kunnen begeleiden als je bepaalde maatregelen wilt uitvoeren. Goed om te weten: de korting van 80% geldt alleen op advies en begeleiding, niet op het investeren in de geadviseerde maatregelen.

 

Voor welke ondersteuningskosten geldt de SVM?

Ook voor de uitvoering van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies kun je een energieadviseur of installatiebureau vragen je te helpen. De ondersteuningskosten die deze partij hiervoor rekent, vallen ook onder de SVM. Je kunt denken aan het volgende:

  • Financieringsplan opstellen
  • Overzicht opstellen van te ondernemen stappen
  • Opvragen en beoordelen van offertes
  • Ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van diensten en materialen
  • Subsidies en andere financieringsmogelijkheden aanvragen
  • Opdracht opstellen en uitzetten
  • Begeleiding bij en toezicht op de uitvoering

Om de subsidie te krijgen, moeten op de factuur duidelijk de uren voor de ondersteuningsactiviteiten worden vermeld en het uurtarief. Kijk voor een overzicht van alle voorwaarden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm/voorwaarden-svm.

Terug naar nieuwsoverzicht