Toch belastinguitstel mogelijk na 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2021 zouden bedrijven niet langer gebruik kunnen maken van de uitstelregeling voor het betalen van belasting. De overheid heeft toch een aanvullend uitstel in het leven geroepen tot 31 januari 2022. De regeling geldt alleen voor bedrijven die eerder bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben gekregen. Wanneer je ook nu nog niet kunt voldoen aan je betalingsverplichtingen voor de belastingen, dan kun je onder voorwaarden aanspraak maken op de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming, ook wel tijdelijke aanvullende versoepeling genoemd. De nieuwe belastingschulden gaan vallen onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die je hebt opgebouwd in de periode van het bijzonder uitstel van betaling.

Dit zijn de voorwaarden voor belastinguitstel:

  1. Je hebt eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en dat is toegezegd;
  2. De oorzaak van het niet kunnen betalen ligt in de coronacrisis;
  3. Je betalingsproblemen zijn tijdelijk;
  4. Je hebt je betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip opgelost;
  5. Jouw bedrijf is levensvatbaar;
  6. Je hebt voldaan aan de aangifteplicht voor de belastingen waarvoor je uitstel vraagt;
  7. Wanneer je totale belastingschuld in de periode van bijzonder uitstel samen met de schuld vanaf 1 oktober 2021 € 20.000,- of hoger is, dan moet je een verklaring van een derde deskundige laten zien. In die verklaring wordt het voor de Belastingdienst aannemelijk dat je voldoet aan de eisen 2 tot en met 5;
  8. Is de bij 7 bedoelde schuld lager dan € 20.000,- dan mag je zelf een verklaring aan de Belastingdienst verstrekken waarin je eis 2 tot en met 5 aannemelijk maakt.

Aanvragen tijdelijke aanvulling versoepeling
De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming kun je met terugwerkende kracht aanvragen na ontvangst van de (naheffings)aanslag. Dit kun je tot en met 31 januari 2022 doen. Stuur hiervoor een brief plus de bijlage met de verklaring van de derde deskundige of van jezelf naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Betaal je op of na 1 oktober niet op tijd je belastingen en vraag je later de tijdelijke aanvullende versoepeling aan, dan vernietigt de Belastingdienst eventuele boetes van (naheffings)aanslagen als de Belastingdienst besluit dat je van de versoepelingsregeling gebruik mag maken.

Betalingsproblemen zonder corona-relatie
Heb je wel betalingsproblemen voor de belastingen, maar hebben die geen relatie met corona, dan kun je proberen om een betalingsregeling af te spreken of via gewone regels uitstel te krijgen. Heb je hier hulp bij nodig of heb je een derdenverklaring nodig, dan kan AT Finance je helpen. Neem gerust contact met ons op.

Terug naar nieuwsoverzicht