Eerder investeren in energiezuinig bedrijfsmiddel

In het Belastingplan 2024 is opgenomen dat de Energie Investerings Aftrek (EIA) wordt verlaagd van 45,5% (2023) naar 40% in 2024, omdat het budget van deze regeling in 2022 met € 64 miljoen is overschreden. Als ondernemer kan het daarom slim zijn om energiebesparende investeringen nog in 2023 te doen. De EIA is bedoeld om energiezuinige investeringen te bevorderen. Het energiezuinige bedrijfsmiddel moet dan voorkomen op de Energielijst van dat jaar op de website van RVO.nl. Je kunt de lijst van 2023 hier vinden. De EIA is een extra aftrek van de winst, naast de normale afschrijvingen. In 2023 is de EIA 45,5% van het bedrag dat je hebt geïnvesteerd, in 2024 is dat percentage nog 40%.

 

Voorwaarden voor de EIA

De investering in een bedrijfsmiddel moet voor de EIA voldoen aan deze voorwaarden:

  • Investering is minimaal € 2.500,- per bedrijfsmiddel;
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • Het bedrijfsmiddel wordt vermeld op de Energielijst;
  • Je kunt de EIA wel combineren met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), maar niet met de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

 

Dit valt ook onder de EIA

Naast de bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen bedrijfsmiddelen in aanmerking die energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen. Ook kunnen de kosten van een energieadvies onder bepaalde voorwaarden onder de EIA vallen.

 

Als je de EIA wilt toepassen

Als je de investering hebt gedaan, moet je die binnen drie maanden melden bij RVO.nl. Je krijgt dan een ontvangstbevestiging. Bewaar die in je boekhouding. In de aangifte vennootschapsbelasting van je bv geef je de EIA aan. De Belastingdienst beslist over je aangifte en kan RVO.nl vragen om een advies. Belangrijk: de Belastingdienst ziet het moment van investeren als het moment waarop je de verplichting aangaat, zoals bij het ondertekenen van het koopcontract. Wanneer je een investering doet, maar het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, dan komt alleen het bedrag dat je hebt betaald in aanmerking voor de EIA. De rest van het bedrag kun je na 2023 opgeven voor de EIA. AT Finance denkt graag met je mee over wat voor jouw bedrijf haalbaar en verstandig is. Neem gerust contact op.

Terug naar nieuwsoverzicht