Beslissen over versneld afschrijven

Om bedrijven te stimuleren te investeren in hun bedrijf heeft de overheid bepaald dat je in 2023 versneld mag afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen tot 50% van de waarde. Om het afschrijvingsbedrag van een bedrijfsmiddel te bepalen, bekijk je eerst wat de restwaarde is op basis van de verwachte economische levensduur. De afschrijvingstermijn moet minimaal vijf jaar zijn. We geven een voorbeeld: je investeert in een computer van € 2.000,- die geen restwaarde heeft. € 2.000 gedeeld door 5 jaar = € 400,-. Dit bedrag mag je jaarlijks aftrekken van de winst.

 

Interne voortbrengingskosten afschrijven

Naast de kosten van aanschaf mag je ook interne voortbrengingskosten meerekenen als kosten. Je koopt bijvoorbeeld een standaardmachine en je medewerkers verzorgen de doorontwikkeling ervan. De uren die ze hieraan besteden, vallen onder interne voortbrengingskosten. Deze kosten mag je dus ook versneld afschrijven. Goed om te weten: je mag de voortbrengingskosten ook meetellen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

 

Voorbeeld

In 2023 mag je als BV of als IB-ondernemer (IB = inkomstenbelasting) versneld afschrijven tot 50% van de waarde. Je mag ook een lager percentage opvoeren voor versnelde afschrijving. We gaan even terug naar het voorbeeld van de computer. Je mag deze in 2023 dus versneld afschrijven tot € 1.000,-. De resterende € 1.000,- schrijf je in de resterende vier jaar af, dus € 250,- per jaar.

 

Voorwaarden voor versneld afschrijven

Aan het versneld afschrijven zijn voorwaarden verbonden:

  • Je mag alleen versneld afschrijven over nieuwe bedrijfsmiddelen. Occasions zijn dus uitgesloten. Bedrijfsmiddelen die je aan anderen verhuurt, mag je ook niet versneld afschrijven;
  • Je moet het bedrijfsmiddel in 2023 hebben gekocht. Bovendien moet je het voor 1 januari 2026 in gebruik nemen en het moet minimaal € 450,- kosten;
  • Het bedrijfsmiddel mag niet onder een andere maatregel voor willekeurige afschrijving vallen, zoals bijvoorbeeld de willekeurige afschrijving voor starters;
  • Als jouw bedrijf het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2023 anders gaat gebruiken, waardoor het niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de versnelde afschrijving herzien.
  • De versnelde afschrijving geldt niet voor gebouwen, goodwill, bromfietsen, vliegtuigen, motoren en auto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer (tenzij ze geen CO₂ uitstoten) en dieren.

 

Liquiditeitsvoordeel van versneld afschrijven

Het grote voordeel van versneld afschrijven, is dat het je resultaat over 2023 verlaagt, waardoor je over dit jaar minder belasting hoeft te betalen en daarmee dus een liquiditeitsvoordeel hebt. Het betekent wel dat je over de komende jaren minder kunt afschrijven en dus meer belasting moet betalen. Het gaat dus om een verschuiving Versneld afschrijven is daarom vooral interessant als je verwacht dat je winst de komende jaren lager is of als je verwacht dat het belastingtarief gaat dalen. We verduidelijken het verschil met het voorbeeld van de computer. Bij normaal afschrijven, schrijf je vijf jaar lang € 400,- af. Met volledig versneld afschrijven is de afschrijving in 2023 € 1.000,- en de jaren daarna € 250,-

Doordat je de versnelde afschrijving niet voor de volle 50% hoeft te gebruiken, kun je de afschrijving plannen. Vraag AT Finance gerust om hierin met je mee te denken.

Terug naar nieuwsoverzicht