Versneld afschrijven

Investeringen zijn belangrijk voor de economie. Om investeringen te stimuleren, mag je in 2023 versneld afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarnaast kun je profiteren van de investeringsregelingen voor milieu- en energie-investeringen, zoals MIA, EIA en Vamil en van de KIA, de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Op al deze investeringen mag je dit jaar willekeurig versneld afschrijven.

 

Investering naar voren halen

Doordat je in 2023 versneld mag afschrijven, kun je investeringen die je voor 2024 had gepland naar voren halen. Denk er bij grotere bedragen dan aan om een aanpassing aan te vragen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023. Voor dit jaar verlaag je met versneld afschrijven namelijk je winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Uiteraard kan AT Finance je helpen bij het aanvragen van een aanpassing in je voorlopige aanslag.

 

Voorwaarden versneld afschrijven

 • Maximaal 50% van het investeringsbedrag versneld afschrijven;
 • Overige deel normaal afschrijven;
 • Versneld afschrijven in 2023;
 • Alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen, dus niet tweedehands;
 • Moment van investeren moet in 2023 zijn;
 • Ingebruikname moet voor 1 januari 2026 zijn.

 

Uitgesloten

Je mag niet alle bedrijfsmiddelen versneld afschrijven. Het is uitgesloten voor:

 • Gebouwen;
 • Vervoersmiddelen die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg – bromfietsen, motoren, personenauto’s, behalve elektrische personenauto’s;
 • Vliegtuigen;
 • (woon)schepen;
 • Dieren;
 • Bedrijfsmiddelen die vooral bestemd zijn voor verhuur aan derden;
 • Idem als die bedoeld zijn tussen bv’s in een holding en als die bv’s geen fiscale eenheid vormen voor de vennootschapsbelasting;
 • Immateriële activa, zoals goodwill, vermogensrechten en quota;
 • Bedrijfsmiddelen die je op een andere manier al willekeurig mag afschrijven

 

In de praktijk

Een voorbeeld ter verduidelijking: In 2023 schaft jouw bedrijf een bedrijfsauto aan van € 75.000,-. De restwaarde is € 5.000,-. Een auto schrijf je meestal af in vijf jaar. Dat komt neer op € 75.000 – € 5000 = € 70.000 : 5 = € 14.000 per jaar. Door het versneld afschrijven mag je € 75.000 – € 5.000 = € 70.000 x 50% = € 35.000 extra afschrijven. Samen met de normale afschrijving komt het afschrijvingsbedrag voor 2023 dan op € 49.000,-. Dit betekent wel dat je in de jaren daarna minder kunt afschrijven, namelijk € 70.000 – € 49.000 = € 21.000 : 4 = € 5.250 per jaar. Bovendien is het belangrijk om de jaren daarna alert te zijn op een aanpassing van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting, want je kunt die jaren minder afschrijven waardoor je risico loopt op het betalen van belastingrente. (link naar artikel over 8% belastingrente) Neem gerust contact op met AT Finance om te bekijken wat voor jouw onderneming een verstandige keuze is.

Terug naar nieuwsoverzicht