Voorkom belastingrente

Wanneer je belastingaangifte te laat bij de Belastingdienst binnen is, moet je belastingrente betalen. In coronatijd was dat slechts 0,01%, maar inmiddels is dat percentage fors gestegen. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is 8% en voor de overige belastingen 6%. Per 1 januari 2024 wordt dat zelfs respectievelijk 10 en 7,5%. Een goede reden om dus op tijd je belastingaangifte te doen of te vragen om een voorlopige aanslag.

 

Wanneer moet je belastingrente betalen?

De renteperiode gaat in na zes maanden na het einde van de termijn waarover je belasting moet betalen. Gaat het om de aanslag inkomstenbelasting van 2023, dan moet je die indienen voor 1 mei 2024. De aanslag vennootschapsbelasting (met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar) moet voor 1 juni bij de Belastingdienst binnen zijn. Doe je de aangifte niet op tijd, dan berekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2024 belastingrente. Kun je de exacte aangifte nog niet indienen, vraag dan om een voorlopige aanslag. Daarmee kun je ervoor zorgen dat je geen belastingrente hoeft te betalen of een zo laag mogelijk bedrag.

De belastingrente voor vennootschapsbelasting is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties en is minimaal 8%. Voor overige belastingen is dit 4%. Deze rente is gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Wil je het doen van aangifte of het aanvragen van een voorlopige aanslag graag uitbesteden, neem dan contact op met AT Finance. Wij verzorgen het graag voor je.

 

Geld terug

Wanneer je geld terugkrijgt op basis van jouw aanslag, maar de belastinginspecteur doet er te lang over om dit vast te stellen, dan krijg je belastingrente vergoed. Bij een voorlopige aanslag heeft de belastinginspecteur hiervoor 8 weken de tijd en in andere gevallen 13 weken. Ook in deze situaties start de renteperiode zes maanden na het tijdvak waarover je belasting moet betalen/terugkrijgt.

 

Te laat met belasting betalen

Heb je bericht gekregen hoeveel belasting je moet betalen, maar betaal je te laat, dan moet je invorderingsrente betalen. Deze rente was gekoppeld aan de rente voor overige belastingen en was in coronatijd ook 0,01%. Sinds 1 juli 2022 is deze rente stapsgewijs verhoogd naar 4%. Vanaf 1 januari 2024 blijft dit 4% en het zal vanaf dan voor alle belastingsoorten gaan gelden, want het is qua uitvoering niet mogelijk om hier per belastingsoort met een ander percentage te rekenen.

Terug naar nieuwsoverzicht