Ruimere lijfrenteaftrek vanaf 2023

Wellicht heb je in het verleden geld gereserveerd voor de Fiscale Oudedagsreserve, de FOR. Per 1 januari 2023 is de FOR verleden tijd. In de praktijk werd de FOR vooral gebruikt als fiscale manier om de winst te verlagen en voorlopig minder belasting te betalen, terwijl deze in oorsprong bedoeld was als oudedagsvoorziening. Sommige ondernemers stopten het geld inderdaad in een lijfrente, maar er waren toch ook veel die dat niet deden. Zij bouwden daardoor niets op voor hun oude dag. De overheid brengt daar met de Wet toekomst pensioenen verandering in. Deze wet is op 1 juli 2023 ingevoerd, maar je kunt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 een lijfrente opbouwen. Bovendien zijn zowel de jaarruimte als de reserveringsruimte verruimd.

 

Meer jaarruimte

De aftrek voor de lijfrente-inleg was eerst alleen mogelijk tot het jaar waarin je op 1 januari de AOW-leeftijd bereikt. Deze aftrek is nu vijf jaar langer geworden. Hiervoor is gekozen, omdat mensen steeds vaker doorwerken nadat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben behaald. De maximale aftrek voor de premiegrondslag is met de nieuwe wet verhoogd van 13,3% naar 30%. De premiegrondslag is het inkomen min de AOW-franchise. Met een voorbeeld verduidelijken we dit:

 

Voorbeeld

Jan had in 2022 een inkomen van € 60.000,-. Voor de berekening van de premiegrondslag wordt deze verminderd met de AOW franchise van € 13.646,-. De premiegrondslag bedraagt dus € 46.354,-. Hij deed niets met de FOR en stortte ook geen geld in een pensioenfonds.

 

Zijn jaarruimte in 2023 is dan:

in de oude situatie: € 46.354,- * 13,3% =  € 6.166,-

in de nieuwe situatie: € 46.354,- * 30% = € 13.907,-

 

Langer reserveren

Heb je de jaarruimte in een aantal jaren niet gebruikt, dan noemen we dat de reserveringsruimte. Je mocht zeven jaren als niet-benutte jaarruimte meetellen. Sinds de Wet toekomst pensioenen mag je tien jaren meetellen.

Vóór de nieuwe wet was de reserveringsruimte gemaximeerd op 17% van de premiegrondslag. Afhankelijk van je leeftijd was het absolute maximum € 8.065,- of € 15.922,-. Vanaf 2023 is dat € 38.000,- geworden. Wil je weten wat jouw jaarruimte is en hoe hoog jouw reserveringsruimte is? Neem gerust contact op met AT Finance.

Terug naar nieuwsoverzicht