Minimumloon gaat omhoog

Bijna een jaar geleden ging het minimumloon met ruim 10% omhoog. Vanaf 1 januari 2024 volgt een nieuwe verhoging met 3,75% op basis van de halfjaarlijkse indexatie. Bovendien krijgen we een vast minimumloon waarvan de hoogte niet is gebaseerd op de werkweek. Voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt het nieuwe minimum uurloon € 13,27.

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar €  7,96
18 jaar €  6,64
17 jaar €  5,24
16 jaar €  4,58
15 jaar €  3,96

 

Vast minimumuurloon

In het verleden hadden we minimale maand-, week- en daglonen. Er komt nu een vast minimumuurloon waarbij alle minimumloonverdieners hetzelfde bruto uurloon krijgen. Het minimumuurloon wordt gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Werkt jouw bedrijf met een 40-urige werkweek, dan zal de minimumloonverdiener in jouw bedrijf per maand dus een hoger salaris ontvangen dan iemand die in een ander bedrijf 36 uur werkt tegen het minimumloon.

 

Voorbeeld van kostenstijging

Bij een 40-urige werkweek is het minimumloon per 1 juli 2023 € 11,51 (bij een 38-urige werkweek € 12,12 en € 12,79 bij een 36-urige werkweek). Vanaf 1 januari 2024 is het minimumuurloon € 13,27. Je moet het uurloon van jouw medewerker dus verhogen met € 1,76 per uur tot € 13,27. Dit betekent een stijging van 15,29% (bij 38 uur 9,49% en bij 36 uur 3,75%). In 2024 is het aantal werkbare dagen 262 en in 2023 was het 260. In potentie zorgt dat voor een stijging van maximaal 0,77% in jouw werkgeverslasten (262 / 260 x 100%). Bij elkaar opgeteld, zorgt dit voor een potentiële stijging van de bedragen van ruim 16% per betalingsperiode.

 

Term ‘normale arbeidsduur’ vervalt

Het nieuwe minimumuurloon is ook de basis voor de tijd waarop jouw medewerker recht heeft op loon, zoals bij (wettelijke en bovenwettelijke) vakantiedagen en bij ziekte die hij/zij krijgt doorbetaald. Door het vaste minimumloon vervalt in de wet het begrip ‘normale arbeidsduur’. Toch kan deze term nog wel voorkomen in cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, omdat het de factor uitdrukt voor het bepalen van het aantal betaaluren per betalingsperiode. Hierdoor kan er dus een verschil ontstaan tussen de uren in de cao / arbeidsvoorwaardenregeling en de uren waarop de minimumloonverdiener recht heeft. Het aantal werkbare dagen speelt hierin ook een rol. De kans is groot dat je de salarissen in lagere functieschalen moet verhogen. Het nieuwe vaste minimumloon kan ook betekenen dat je jouw salarisadministratie-systeem moet aanpassen. Neem gerust contact met ons op als je hier vragen over hebt.

 

Veelgestelde vragen

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft een kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 opgesteld. Hierin staan veelgestelde vragen met hun antwoorden. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/07/07/kennisdocument-wettelijk-minimumuurloon-2024.

Terug naar nieuwsoverzicht