Alsnog opgaaf Uitbetaalde bedragen aan derden doen

Ben je als opdrachtgever / werkgever verplicht om loonheffing in te houden, dan ben je in een aantal gevallen ook verplicht om bij de Belastingdienst een opgaaf Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) te doen. Het gaat hier om situaties waarin een natuurlijk persoon voor jou werkzaamheden heeft verricht en jou daarvoor geen factuur met btw heeft gestuurd. Onlangs is bekend geworden dat dit ook geldt als je een factuur met ‘btw verlegd’ hebt ontvangen. AT Finance legt je uit hoe dit in z’n werk gaat.

 

Btw-verlegd situaties

Er was al een tijd onduidelijkheid over de opgaaf Uitbetaalde bedragen aan derden, kortweg UBD. Onlangs werd uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 van de Belastingdienst duidelijk dat de Belastingdienst vindt dat je in ‘btw verlegd-situaties’ toch een opgaaf Uitbetaalde bedragen aan derden moet doen. Dit geldt voor de volgende situaties:

  • je hebt een betaling gedaan aan een natuurlijke persoon (eenmanszaak, zzp’er) die niet bij je in dienst was, of
  • je hebt een betaling gedaan aan een natuurlijke persoon die geen factuur met btw naar je heeft gestuurd of een factuur waarop 0% btw, € 0,- btw of geen btw staat, bijvoorbeeld door een ondernemer die gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR) of bij vrijgestelde prestaties.

 

Uitstel aanvragen

De opgaaf UBD over 2023 had je eigenlijk uiterlijk 31 januari 2024 moeten indienen. Aangezien nu pas blijkt dat de Belastingdienst een opgaaf UBD nodig vindt in btw-verlegd situaties, hebben koepelorganisaties de Belastingdienst gevraagd om soepel om te gaan met uitstel. De Belastingdienst heeft hierop aangegeven geen massaal uitstel te willen verlenen bij btw-verlegd situaties. Moet jij de opgaaf UBD 2023 nog indienen, vraag dan zo snel mogelijk schriftelijk uitstel aan bij de inspecteur van het belastingkantoor waar jij onder valt. Je kunt dit kantoor terugvinden op jouw aangiftebrief loonheffingen. De verwachting is dat de Belastingdienst coulant zal omgaan met jouw uitstelaanvraag. De opgaaf UBD kun je indienen via https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/ubd_nieuw/aanmelden/.

 

Nog opgaaf UBD 2022 doen?

In de wetenschap met wat hierboven vermeld staat, kun jij je afvragen hoe de Belastingdienst zal reageren als je toch nog een opgaaf UBD 2022 moet indienen. De Belastingdienst wil geen toezegging doen over eventuele sancties als je de opgaaf UBD 2022 in btw-verlegd situaties niet doet. Wel heeft de Belastingdienst in een speciaal Becon-overleg over de opgaaf in btw-verlegd situaties laten weten dat inhoudingsplichtigen alsnog een opgaaf UBD 2022 moeten doen. Neem hiervoor contact op met de inspecteur van jouw belastingkantoor om maatwerkafspraken te maken en af te spreken hoe jij de opgaaf UBD 2022 alsnog kunt indienen. Je brengt de Belastingdienst hierdoor zo vroeg mogelijk op de hoogte over de aanwezigheid van btw-verlegd situaties in jouw bedrijf. Je kunt ook contact opnemen met gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl of de Belastingtelefoon (0800) 05 43. Heb je vragen over de opgaaf UBD, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met AT Finance.

 

Vooraf ingevulde aangifte

Goed om te weten: de Belastingdienst gebruikt de opgaaf UBD als contra-informatie. Na een selectieprocedure verwerkt de Belastingdienst de informatie in jouw vooraf ingevulde aangifte, de VIA genoemd, als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, de ROW. Ook als jij na 1 februari 2024 een opgaaf UBD doet, verwerkt de Belastingdienst die periodiek in de VIA. Het is nu nog niet duidelijk of je van de Belastingdienst een vragenbrief krijgt wanneer je de ROW uit je belastingaangifte verwijdert en de inkomsten in de aangifte verwerkt als winst uit onderneming.

Terug naar nieuwsoverzicht