Einde aftrek studiekosten, start STAP-budget

Tot en met 2021 kon je studie- en scholingsuitgaven fiscaal aftrekken. Vanaf 2022 vervangt het STAP-budget deze aftrek. Het STAP-budget is bedoeld voor het financieren van scholing aan werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Je kunt gebruikmaken van maximaal € 1.000,- subsidie per jaar per persoon. Het budget kun je vanaf 1 maart 2022 aanvragen bij het UWV.

 

De voorwaarden voor een STAP-budget zijn:

  • Je bent minimaal 18 jaar en hebt maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • Jij of je partner is burger van de EU;
  • Je bent minimaal 6 maanden verzekerd voor de volksverzekeringen in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voor de maand waarin je de aanvraag indient;
  • Je hebt geen recht op een andere scholingsvergoeding, zoals studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • De scholingsactiviteit is opgenomen in het scholingsregister voor het STAP-budget;
  • Je vraagt het STAP-budget aan voordat de scholing start;
  • Je moet de scholing starten binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd.

 

Wie het eerst komt

Op zes momenten in het jaar kun je het STAP-budget aanvragen. Op https://www.stap-budget.nl staat hier meer informatie over. Let op: de overheid heeft een jaarlijks budget vastgesteld van € 218 miljoen en op = op. Dien je aanvraag dus op tijd in! De opleider krijgt rechtstreeks betaald uit het STAP-budget tot een maximum van € 1.000,-. De extra kosten moet jij of je medewerker zelf betalen.

Soms kan er iets gebeuren waardoor je de scholing niet kunt starten of niet kunt afronden. Geef dit dan door aan het UWV. Doe je dat niet, dan kun je voor 2 jaar worden uitgesloten voor vergoeding uit het STAP-budget.

 

Goed om te weten: een BV kan scholingskosten nog steeds onbelast vergoeden aan de dga. Ook als je ondernemer bent of inkomsten hebt uit overig werk verandert er voor jou niets. Als de studiekosten zakelijke kosten zijn, kun je ze nog steeds aftrekken van je winst.

Terug naar nieuwsoverzicht