Vraag tegemoetkoming energiekosten aan

Heeft jouw mkb-bedrijf veel last van de gestegen energiekosten? Provincie Flevoland kan je dan helpen met een tegemoetkoming energiekosten over de periode 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. Je kunt als bedrijf maximaal één aanvraag indienen. Let op: je aanvraag moet vóór 1 april binnen zijn, dus je hebt nog maar een paar weken. Lees gauw verder voor meer informatie.

 

Voor welke bedrijven geldt de tegemoetkoming energiekosten?

Provincie Flevoland stelt eisen aan de bedrijven die een tegemoetkoming energiekosten kunnen aanvragen. Dat zijn:

 • Het bedrijf of een groep van ondernemingen behoort tot het mkb en heeft maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro;
 • Het bedrijf heeft een eigen pand of huurt dit in Flevoland;
 • Het bedrijf verricht activiteiten in Flevoland;
 • Het bedrijf stond voor 1 november 2022 al ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • De energiekosten zijn gemaakt op het bedrijfsadres of op locatie via een zakelijke energieaansluiting in Flevoland;
 • Het bedrijfsadres mag geen privé- of woonadres zijn;
 • Voor het bedrijf mag geen sprake zijn van surseance van betaling, faillissement of een bevel tot terugvordering vanwege onrechtmatige steunverlening.

 

Belangrijk voor je aanvraag

 • Dien de aanvraag uiterlijk 31 maart 2024 in;
 • De provincie behandelt de volledig ingevulde aanvragen op volgorde van binnenkomst;
 • De energiekosten die jouw bedrijf zelf moet betalen, bedragen € 0,35 per kWh voor elektriciteit en € 1,19 per m³ gas. Deze bedragen zijn inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie en exclusief omzetbelasting. De provincie hanteert een rekenmethode die je kunt vinden in de Verordening tegemoetkoming energiekosten mkb-ondernemingen;
 • Je kunt maximaal € 5.000,- ontvangen;
 • Maximaal 8 weken na ontvangst van je aanvraag zullen Gedeputeerde Staten (GS) een beslissing nemen over je aanvraag. GS kunnen deze termijn met 4 weken verlengen;
 • Om de interne Europese markt niet te verstoren, mogen overheden slechts beperkt staatssteun bieden. Op basis van de de-minimisverordening kunnen overheden, en dus ook provincies, steun geven aan een onderneming over 3 belastingjaren met een maximum van € 200.000,-. Er zijn 3 de-minimisverordeningen, namelijk 1 reguliere en 2 specifieke. Die laatste zijn voor de landbouw- en de visserijsector;
 • Lees de Verordening tegemoetkoming energiekosten mkb-ondernemingen goed door voordat je de aanvraag indient.

 

Hierop kan Provincie Flevoland je aanvraag afwijzen

Provincie Flevoland kan je aanvraag om diverse redenen afwijzen. Let daarom op het volgende:

 • Vermeld alle bedrijven die tot de groep ondernemingen behoren;
 • jouw bedrijf mag door honorering van de tegemoetkoming energiekosten het bijdrageplafond van € 700.000,- niet overschrijden;
 • je moet kunnen aantonen dat je activiteiten plaatsvinden in Flevoland;
 • je mag geen aanvraag doen voor een bedrijfspand dat je niet zelf gebruikt, maar verhuurt;
 • Als je aanspraak kunt maken op de Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kun je geen beroep doen op de tegemoetkoming energiekosten van Provincie Flevoland.

 

Kom in actie

 1. AT Finance heeft je in dit nieuwsbericht in een notendop verteld wat je moet doen. Lees toch eerst de ‘Verordening tegemoetkoming energiekosten mkb-bedrijven’ door;
 2. Ga naar https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/tegemoetkoming-energiekosten-mkb-ondernemingen-fle om de aanvraag in te dienen. Vul het aanvraagformulier in.
 3. Vul het format in het Excelbestand ‘Berekening tegemoetkoming energiekosten Flevolandse mkb-ondernemingen’ in;
 4. Zorg dat je alles vóór 1 april 2024 instuurt naar Provincie Flevoland;
 5. Je krijgt automatisch een ontvangstbevestiging, zodat je weet dat je aanvraag goed is ontvangen.

Kom je er niet uit of wil je liever dat AT Finance de aanvraag voor je invult, neem dan contact met ons op.

Terug naar nieuwsoverzicht