beperk liquide middelen in eenmanszaak tips AT Finance Kraggenburg

Rechter bepaalt dat teveel aan liquiditeiten naar box 3 moet

Wist je dat je verplicht kunt worden een teveel aan liquide middelen in je eenmanszaak over te hevelen naar privévermogen in box 3? Een oudere ondernemer met een eenmanszaak kreeg dit te horen van de rechter. Met advies en consultancy had de man een flink vermogen opgebouwd. Begin 2017 gaf zijn banksaldo € 850.000,- aan. Vanaf 2018 tot nu was dit afgenomen was dit afgenomen tot € 467.000,-. De inspecteur van de Belastingdienst vroeg zich af of dit geld ondernemingsvermogen is of dat het eigenlijk onder box 3 valt. De inspecteur vond dat een liquiditeit van € 153.000,- over 2017 voldoende was. Dat bedrag was opgebouwd uit een reservering van € 109.000,- voor de oudedagsreserve, een reservering van € 28.000,- voor een nieuwe bedrijfswagen en € 16.000,- voor lopende uitgaven. Hij berekende dat € 165.000,- voor 2018 genoeg moest zijn.

 

Ondernemer is het oneens met rechter

De ondernemer was het hier niet mee eens. Hij had al jaren hoge liquiditeiten en die waren altijd door de Belastingdienst goedgekeurd. Hij vond dat de inspecteur het vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel had geschonden door nu af te wijken van de ingediende belastingaangiften. Bovendien vond de ondernemer dat hij zelf mag weten hoeveel geld hij in zijn onderneming aanhoudt. Hij gaf aan het geld achter de hand te houden voor noodzakelijke investeringen in de toekomst.

 

Liquiditeiten vervullen geen functie

De rechter was het met de ondernemer eens dat hij zelf mag bepalen hoeveel geld hij in zijn bedrijf wil aanhouden. Doordat de liquide middelen van de ondernemer geen enkele functie meer vervulden, overschreed hij de grens van wat je als redelijk vermogen mag verwachten in een bedrijf. Ook speelden mee dat de ondernemer een gevorderde leeftijd heeft, zijn omzet dalende was en hij de ‘noodzakelijke investering’ niet heeft gedaan en ook niet kon onderbouwen. De rechter gaf de inspecteur daarom gelijk en een groot deel van de liquiditeiten moest hij in box 3 aangeven.

 

Wat kan dit voor jouw onderneming betekenen?

Als jij een paar duizend euro op je bedrijfsrekening laat staan, is dat geen probleem. Ben je inderdaad van plan om investeringen te gaan doen, dan zijn grotere bedragen ook prima, mits je die met concrete investeringsplannen kunt onderbouwen. De aard van je bedrijf speelt hier ook een rol bij. In het ene bedrijf zijn nou eenmaal meer investeringen nodig dan in het andere. En als jouw onderneming meer risico loopt, is het ook geoorloofd om een hoger banksaldo te hebben, zodat jij tegenvallers kunt opvangen.

 

Liquiditeiten verdelen

Mocht je geld moeten overhevelen naar privé, dan heeft dat qua belasting geen grote invloed. De heffing over spaargeld in box 3 is namelijk zeer beperkt. Als je veel vermogen in box 3 hebt, kan dat wel betekenen dat je niet meer in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen. Wil je graag dat AT Finance met je meekijkt hoe jij je liquiditeiten het best kunt verdelen, neem dan contact met ons op. We geven je graag overzicht.

Terug naar nieuwsoverzicht
beperk liquide middelen in eenmanszaak tips AT Finance Kraggenburg