WBSO-subsidie ook voor kleine ondernemers

[display_nieuws_date]

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk stimuleert onderzoekswerk en zorgt dat jij de kosten hiervoor fiscaal kunt verlagen. De regeling heet WBSO en is ook bedoeld voor kleine zelfstandigen, zoals zzp’ers, zowel met als zonder personeel.

 

WBSO

Vanuit de WBSO kun jij speur- en ontwikkelingskosten (S&O) als ondernemersaftrek opvoeren, zelfs als zzp’er. Heb je personeel dan kun je daarnaast ook nog aanspraak maken op de afdrachtvermindering S&O in de loonheffingen.

 

Voorwaarden

Je kunt de S&O-kosten alleen opvoeren als je bezig bent met de ontwikkeling van een technisch nieuw product, productieproces of programmatuur (ontwikkeling van software) of als je technisch-wetenschappelijk onderzoek doet. Goed om te weten: de S&O-werkzaamheden hoeven niet nieuw te zijn voor jouw bedrijfstak, voor Nederland of Europa, maar wel voor jouw bedrijf. S&O wordt ook wel R&D genoemd, Research & Development.

 

S&O-aftrek voor zzp’er

Ben je zzp’er, dan moet je voor S&O-aftrek aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting en steekt per kalenderjaar 500 uur of meer in speur- en ontwikkelingswerk;
  • je werkt minimaal 1.225 uur per kalenderjaar in je bedrijf;
  • je hebt een S&O-verklaring van RVO.nl.

 

Extra startersaftrek S&O

Was je in de afgelopen vijf kalenderjaren maximaal 4 kalenderjaren ondernemer, dan kun je de extra startersaftrek S&O aanvragen. Je wordt niet meer als starter gezien als je de S&O-verklaring in de afgelopen vijf kalenderjaren al minimaal drie keer hebt ontvangen. Die drie keer hoeven niet aaneengesloten te zijn.

 

Fiscaal voordeel zzp’er

De S&O-aftrek voor 2024 en de aanvullende starters S&O-aftrek maakt RVO eind 2023 bekend. Voor 2023 bedraagt de S&O-aftrek € 14.202,- en de extra startersaftrek S&O € 7.106,-.

 

Verrekening S&O-aftrek

In de aangifte inkomstenbelasting verreken je de S&O-aftrek, mits je in dat jaar de 500 S&O-uren hebt behaald. Is dat niet gelukt, dan moet je dat verplicht melden bij RVO.nl. Doe dat uiterlijk 31 maart van het volgende kalenderjaar. RVO.nl zal dan de S&O-verklaring voor het betreffende belastingjaar intrekken.

 

S&O-aftrek voor zelfstandige met personeel

Ben je een zelfstandige met personeel, dan kun je naast de S&O-aftrek voor je eigen speur- en onderzoekswerkzaamheden ook WBSO aanvragen voor de S&O-werkzaamheden van je medewerkers. Deze aftrek is dan gebaseerd op hun S&O-uren. Je kunt ook S&O-aftrek aanvragen voor de kosten en uitgaven die je maakt voor het S&O-project van je werknemers. Dit kan op basis van de geschatte kosten en uitgaven of op basis van een forfait.

 

Fiscaal voordeel zelfstandige met personeel

Voor je belastingaangifte tel je alle gemaakte S&O-kosten (S&O-loonkosten en overige kosten en uitgaven) bij elkaar op. De S&O-aftrek werkt met tarieven, zie de tabel hieronder. Je brengt de aftrek die voor jouw bedrijf geldt vervolgens in mindering op de af te dragen loonheffingen. De voorwaarden en parameters voor de WBSO blijven in 2024 gelijk aan die van 2023. Heb je vragen over de WBSO, neem dan gerust contact met ons op.

Tarief eerste schijf (S&O-kosten tot en met € 350.000) 32%
Tarief tweede schijf (S&O-kosten boven de € 350.000) 16%
Tarief eerste schijf voor starters (S&O-kosten tot en met € 350.000) 40%

 

Aanvragen voor 2024

Wanneer je de WBSO-aanvraag kunt indienen, is afhankelijk van het soort bedrijf. Op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/wbso/kalender kun je de diverse data vinden. Meer informatie over de WBSO staat op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/wbso.

Terug naar nieuwsoverzicht